Menu
Καλάθι αγορών

Όροι χρήσης / Προσωπικά δεδομένα

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας www. marka-doro.gr. O παρόν ιστότοπος είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιουργήθηκε από την Σόμτση Άννα με αριθμό ΑΦΜ 142259719 ΔΟΥ Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ ΓΕΜΗ 157503206000 Έδρα Θεσσαλονίκης 45 Πυλαία  στα πλαίσια ατομικής της επιχείρησης και δραστηριοποιείται στην πώληση προϊόντων γυναικείων ειδών, καλλυντικά, είδη, είδη για το σπίτι και προϊόντα για τον άνδρα μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας.

Παρακαλείται ο εκάστοτε πελάτης ή επισκέπτης της ιστοσελίδας να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης, δεδομένου ότι οποιαδήποτε συναλλαγή ή πάσης φύσεως αλληλεπίδραση με την ως άνω περιγραφόμενη ιστοσελίδα διέπεται από τους όρους αυτούς και συνεπάγεται την αποδοχή τους εκ μέρους του πελάτη ή επισκέπτη.

Η ιστοσελίδα www. marka-doro.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει ή να ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να ενημερώνει τον χρήστη της ιστοσελίδας για την οποιαδήποτε τροποποίηση. Παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί δεν επηρεάζονται από ενδεχόμενη τροποποίηση όρων μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. Το www. marka-doro.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα. Όσες φωτογραφίες προϊόντων έχουν τοποθετηθεί είναι ενδεικτικές.

Τρόπος λειτουργίας

Η πώληση των προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας γίνεται με τον εξής τρόπο: Ο πελάτης/επισκέπτης του site έχει στη διάθεση του έναν ευρύ διαδικτυακό κατάλογο των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση με την αναγραφόμενη τιμή. Διαλέγοντας το προϊόν της αρεσκείας του, ο πελάτης το τοποθετεί στο «καλάθι» του και είτε συνεχίζει την αναζήτηση άλλων προϊόντων από τον κατάλογο είτε μεταβαίνει στην οθόνη για την τοποθέτηση της παραγγελίας του. Στην εν λόγω οθόνη γίνεται η επιλογή του τρόπου πληρωμής του προϊόντος, ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής, ο τρόπος τιμολόγησης του προϊόντος και η καταχώριση των στοιχείων του πελάτη για την τιμολόγηση αλλά και την αποστολή της παραγγελίας του. Αφού συμπληρωθούν όλα τα ανωτέρω, η παραγγελία είναι έτοιμη προς καταχώριση και ακολουθεί η ενημέρωση του πελάτη μέσω e-mail για την επιτυχή έκβαση αυτής καθώς και για τις λοιπές πληροφορίες της συναλλαγής (π.χ. τρόπος αποστολής, εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωση, κωδικός παρακολούθησης παραγγελίας, συνοδευτικά έγγραφα, ηλεκτρονική αποστολή των τιμολογίων/αποδείξεων κ.α.)

Προσωπικά δεδομένα – πολιτική απορρήτου

Η κάτωθι περιγραφόμενη πολιτική απορρήτου περιγράφει πως το www. marka-doro.grσυλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα και μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Επίσης περιγράφεται ο τρόπος χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με νομικό σύμβουλο της ιστοσελίδας και αρμόδιο για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ενότητα «Eπικοινωνία» και στο e-mail sotiroudis@mslaw.gr

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, καθώς και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Το www. marka-doro.gr έχει προσαρμοστεί και συμμορφωθεί πλήρως με το GDPR πλαίσιο.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται υποχρεωτικά από την ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα συλλέγει συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα σας, για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών που αναφέρονται παρακάτω. Ειδικότερα συλλέγεται, το όνομα και επώνυμο, η διεύθυνση τιμολόγησης και παράδοσης, το σταθερό ή κινητό τηλέφωνο για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας στείλουμε sms σχετικά με την παραγγελία σας και το email σας

ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με την παραγγελία σας, και για τις επιχειρήσεις συλλέγονται επιπλέον ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα/Δραστηριότητα.

Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε τρίτους, όπως μεταφορικές εταιρίες που συνεργάζεται το www. marka-doro.gr στο πλαίσιο πάντα της διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση αγοράς με πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της κάρτας επεξεργάζονται μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας που διαθέτει κάθε τράπεζα και κανένα στοιχείο της κάρτας δεν κρατιέται στα συστήματα του www. marka-doro.gr

Δικαιώματα του πελάτη αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα

- Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα που τηρεί το www. marka-doro.gr καθώς και να πληροφορείται οτιδήποτε σχετικό με την τήρησή του.

- Σε περίπτωση λάθους ως προς την αναγραφή προσωπικών δεδομένων, κάθε πελάτης δικαιούται να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης/ενημέρωσης των προσωπικών του δεδομένων.

- Κάθε πελάτης δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών του ως προς την επεξεργασία.

- Κάθε πελάτης μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του και το www. marka-doro.gr δεσμεύεται να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος του πελάτη. Εάν έχει δηλωθεί ρητά η συγκατάθεση για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τούτη μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

- Κάθε πελάτης μπορεί να υποβάλλει αίτημα ή να ασκήσει κάποιο από τα ως άνω περιγραφόμενα δικαιώματα επικοινωνώντας με το www. marka-doro.gr στο e-mail info@marka-doro.gr όπου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες ικανοποίησης του αιτήματος, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα επαγγελματικά πρότυπα.

- Κάθε πελάτης αν θεωρεί ότι θίγεται από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή αν έχει οποιοδήποτε άλλο ερώτημα μπορεί να απευθύνεται στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Πριν προχωρήσει κάποιος στην υποβολή καταγγελίας/ ερωτήματος στην Αρχή, καλό θα ήταν να ανατρέξει στο διαδικτυακό τόπο http://www.dpa.gr. Εκεί παρέχονται πληροφορίες για την προστασία δεδομένων ανά θεματικές ενότητες, στις οποίες ενδεχομένως να υπάρχουν οι απαντήσεις στα θέματα που απασχολούν τον καθένα.

Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα www. marka-doro.gr χρησιμοποιεί cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, για να βοηθήσει την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη. Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τα site που επισκέπτεται ο χρήστης. Χρησιμοποιούνται για πολλούς λόγους όπως η

λήψη στοιχείων σχετικά με το session id του χρήστη, τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί ο browser σας για να «διαβάσει» την ιστοσελίδα.

Γενικότερα, τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγηση του χρήστη από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις του και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα. Ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον οδηγό πλοήγησής του στο διαδίκτυο (web browser) όσον αφορά τα cookies και την αποδοχή τους. Μπορεί να επιλέξει ο κάθε χρήστης, αναλόγως με τον browser που χρησιμοποιεί, ανάμεσα στο να αποδέχεται αυτόματα όλα τα cookies (συνήθως αυτό τίθεται ως προεπιλογή), στο να υπάρχει προειδοποίηση πως χρησιμοποιούνται cookies σε ορισμένες περιπτώσεις και στο να μην επιτρέπεται γενικώς η χρήση cookies. Εάν επιλεγεί η δυνατότητα να μην επιτρέπεται η αυτόματη χρήση cookies, υπάρχει το ενδεχόμενο να μη παρέχεται πλήρης πρόσβασης στις υπηρεσίες του www. marka-doro.gr ή η πρόσβαση να είναι προβληματική.

Περιορισμοί ηλικίας

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του www. marka-doro.gr  προσφέρονται σε άτομα άνω των 18 ετών, αλλά και σε ανηλίκους με τη συγκατάθεση και έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα τους.

Πνευματικά δικαιώματα

Η Σόμτση Άννα ως διαχειριστές της ιστοσελίδας αποτελούν μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της

Ιστοσελίδας www. marka-doro.gr εκτός ρητών εξαιρέσεων όπου αυτές διατυπώνονται.

Παραγγελίες

Επιλέγετε από τον κατάλογο του www. marka-doro.gr ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων και τους τοποθετείτε στο καλάθι αγορών. Επιλέγετε από το καλάθι αγορών τα προϊόντα που επιθυμείτε τελικά να παραγγείλετε. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής και τα σχόλια της παραγγελίας. Επιθεωρείτε τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχεστε τους γενικούς όρους συναλλαγών και δίνετε την τελική εντολή παραγγελίας.

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να πραγματοποιηθεί στις κάτωθι περιπτώσεις: Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς, μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση». Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε στο 2310315573 και ένας συνεργάτης του www. marka-doro.gr θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελιάς σας.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων εντός του χρόνου εγγυήσεως

Στην περίπτωση κατασκευαστικού λάθους από τις πρώτες μέρες κιόλας χρήσης του (D.O.A. - Dead on arrival) και εφόσον το καλύπτει η πολιτική D.Ο.Α. του εκάστοτε κατασκευαστή (δείτε αναλυτικά την πολιτική των εγγυήσεων στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή), μπορείτε να επιστρέψετε το προβληματικό είδος στην έδρα του www. marka-doro.gr με δικά

σας μεταφορικά έξοδα. Αφού γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και διαπιστωθεί ότι όντως το προϊόν σας καλύπτεται από την πολιτική του D.O.A. από τον κατασκευαστή, σας αποστέλλουμε με δικά μας μεταφορικά έξοδα νέο προϊόν , πάντα με συνεχή ενημέρωση σας για την εξέλιξη της διαδικασίας. Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στην πλήρη εργοστασιακή του συσκευασία συνοδευόμενο με όλα του τα παρελκόμενα και το παραστατικό αγοράς του.

Στην περίπτωση επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος που βρίσκεται στα πλαίσια της ισχύουσας χρονικά εργοστασιακής εγγύησης, μπορείτε να το αποστείλετε στην έδρα του www. marka-doro.gr για τον τεχνικό έλεγχο.

Σε περίπτωση που στα πλαίσια της εγγύησης, εκδοθεί πιστωτικό δελτίο στο όνομά σας εκ μέρους τουwww. marka-doro.gr, τούτο έχει ισχύ για έξι (6) μήνες από την έκδοση του, για αγορά από το κατάστημα μας.

Τα μεταφορικά έξοδα παραλαβής του ελαττωματικού είδους και η επιστροφή του επιβαρύνουν τον πελάτη. Για αυτό το λόγο εφιστούμε την προσοχή σας, ώστε να εξετάζετε τους όρους εγγύησης των προϊόντων από την ιστοσελίδα μας, δεδομένου ότι ορισμένες φορές τα μεταφορικά έξοδα καλύπτονται απευθείας από τον κατασκευαστή.

Επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων

Στην περίπτωση επιστροφής μη προβληματικού είδους λόγω λανθασμένης εκτέλεσης παραγγελίας από τοwww. marka-doro.gr, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τo www. marka-doro.gr. Θα φροντίσουμε άμεσα να καλυφθείτε με το σωστό είδος, ενώ στην περίπτωση μη διάθεσης πλέον του είδους που είχατε επιλέξει, θα πιστωθείτε το καταβληθέν ποσό. Θα σας παρακαλούσαμε στην τελευταία περίπτωση, να επιστρέψετε το προϊόν όπως το έχετε παραλάβει κατά την αποστολή μας στην πλήρη εργοστασιακή του συσκευασία συνοδευόμενο με όλα του τα παρελκόμενα και το παραστατικό αγοράς του .

Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος που έχει αγοράσει από την ηλεκτρονική μας σελίδα μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση λιανικής απόδειξης ή τιμολογίου. Το προϊόν γίνεται δεκτό προς επιστροφή όταν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, στην εργοστασιακή του συσκευασία χωρίς να υπάρχουν δείγματα παραβίασης της ταινίας ασφαλείας ή χρήσης του προϊόντος. Εξαιρούνται δε από την υπαναχώρηση περιπτώσεις, όπου τα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί για εσάς με δικές σας προδιαγραφές ή κατόπιν ειδικής παραγγελίας, υπηρεσίες που έχουν ήδη εκτελεστεί, προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγείας εφόσον έχουν αποσφραγιστεί, καθώς και αναλώσιμα προϊόντα που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση. Η αίτηση σας για επιστροφή προϊόντος θα πρέπει να γίνει γραπτά με e-mail που θα αποσταλεί στο info@Marka-doro.gr και θα σας απαντήσουμε για την επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματός σας μέσω e-mail. Αφού το προϊόν επιστραφεί στην έδρα του www. marka-doro.gr έπειτα από δική σας μέριμνα και ολοκληρωθεί ο έλεγχος των παραπάνω προϋποθέσεων εκ μέρους μας, θα πραγματοποιηθεί πίστωση του δαπανηθέντος χρηματικού ποσού σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 14 ημερολογιακών ημερών. Τα έξοδα αποστολής σε αυτήν την περίπτωση επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Τελικοί όροι

Η χρήση της ιστοσελίδας www. marka-doro.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη. Το www. marka-doro.gr δεν ευθύνεται για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www. marka-doro.gr δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Τόσο η επίσκεψη στοwww. marka-doro.gr όσο και η ενδεχόμενη τοποθέτηση παραγγελίας, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων εκ μέρους του επισκέπτη του site.

Οι παρόντες όροι χρήσης της ιστοσελίδας συνετάγησαν με τη σύμφωνη γνώμη και καθ’ υπόδειξη του νομικού συμβούλου του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και συμβούλου μας για θέματα GDPR Σωτηρούδη Δ. Κωνσταντίνου, Δικηγόρου Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 11340 Δ.Σ.Θ.), Δωδεκανήσου 22, Θεσσαλονίκη, στοιχεία επικοινωνίας: 2310515088, sotiroudis@mslaw.gr.